route Inspiratie

"Hoe je leven ook verloopt en wat je ook ervaart, of je nu gelukkig bent of verdrietig, je neemt altijd onontkoombaar deel aan het zijn. Dat geldt voor iedereen en alles, voor mensen, dieren, bomen, planten en zelfs voor de aarde, de zon en de ruimte van het alsmaar uitdijende heelal. Op zich heeft dat iets geruststellends. Alles neemt deel aan het zijn en vanuit het zijn is alles gelijk. Het zijn maakt geen onderscheid, het oordeelt niet, grijpt niet in, maar is de meest wijde, oneindige, allesomvattende basis of grond waaruit alles ontstaat, verschijnt, aanwezig is en onherroepelijk ook weer in oplost".

 

 

Citaat uit Uit: Robert Hartzema, De bevrijdende energie van Tijd.

www.karnak.nl